Teisinė informacija

Alytaus kultūros centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais įstaigos įstatais, kitais Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės teisės aktais. 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys įstaigos veiklą: 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas 

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas 

Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano kultūros programa