VšĮ Alytaus kultūros centras ieško ūkvedžio

Darbo pobūdis: Yra asmuo, atsakingas už įstaigos pastato techninę priežiūrą, šilumos ūkį bei šilumos įrenginių eksploatavimą, elektros ūkį,  priešgaisrinę saugą, vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas. Organizuoja ir vykdo tinkamą įstaigos inžinerinės, komunikacinės, santechninės, kondicionavimo, šildymo, vėdinimo ir kitokių sistemų techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploatavimą. Organizuoja, prižiūri, atlieka ir paskirsto tvarkymo funkcijas, kad kultūros centro įrenginiai ir patalpos būtų švarios, tvarkingos ir tinkamai funkcionuotų. Prižiūri higienos normų reikalavimų laikymąsi.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, suminė darbo laiko apskaita, darbas pilnu etatu (1 etatas).

Darbo užmokestis:  vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, pareiginės alga nuo 1160 Eur iki 2283 Eur neatskaičius mokesčių.

Reikalavimai pretendentams:

  1. Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
  2. Ne mažesnė nei vienų metų panašaus darbo patirtis.

Darbuotojo funkcijos:

  1. Rūpinasi ir atlieka smulkų centro patalpų remontą;
  2. Organizuoja Centro pastatų tvarkingą eksploatavimą, patalpų bei aplinkos tvarkymą, atitinkantį sanitarines higienines normas;
  3. Vykdo šviesos ir garso technikos, dekoracijų ir kitos renginių įrangos pakrovimo – iškrovimo, nuvežimo-parvežimo darbus;
  4. Valdo garso kolonėlių, apšvietimo įrangos, dekoracijų pakėlimo, scenos užuolaidų, scenos sukamojo rato ir scenos nuleidimo mechanizmus;
  5. sudaro reikiamų medžiagų ir atsarginių dalių, reikalingų pastato eksploatacijai ir remontui, sąrašus ir rūpinasi jų gavimu;
  6. paskirsto darbus ūkio skyriaus darbuotojams;

 

Gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu info@alytuskc.lt, telefono numeris pasiteiravimui +370 688 89004

Kandidatų lauksime iki liepos 16 d. Radus tinkamą kandidatą, atranka gali būti nutraukiama ankščiau.